หนังสือธรรมะ

 • 087-0431466
  084-1541466
 • 19/1 หมู่ 2 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 41 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 • sale@pb-book.com
 • LINE ID : pbbook

หน้าหลัก > หนังสือสวดมนต์ > อยู่กับทุก...

อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้

   
 • รหัส
  ขนาด
  กระดาษ
  หมึกพิมพ์
  จำนวนหน้า
  ความหนากระดาษ
  การเข้าเล่ม
 • 266
  14.3x21ซม
  กรีนรีด
  สีดำ
  96 หน้า
  65 แกรม
  เย็บกลาง
 • ปกเปล่า :18  
  1 ขึ้นไป ไม่ระบุ  
  พิมพ์รายชื่อ :  
  100 ขึ้นไป 21.00  
  200 ขึ้นไป 20.00  
  300 ขึ้นไป 19.00  
  400 ขึ้นไป 19.00  
  500 ขึ้นไป 19.00  
  1,000 ขึ้นไป 18.00  
  2,000 ขึ้นไป 17.00  
  3,000 ขึ้นไป 16.00  
  4,000 ขึ้นไป 15.00  
  5,000 ขึ้นไป 14.00  
  10,000 ขึ้นไป 13.00
ผู้สละโลก คือผู้สละทุกข์ ลืมอดีตอยู่กับปัจจุบัน ไร้อนาคต
สุขหรือทุกข์อยู่ที่ความคิด ไม่ยึดติดกับสิ่งใด ใจจึงไม่ทุกข์
ความสุข ไม่มีอยู่จริง สิ้นภพ จบชาติ
ทุกปัญหาแก้ไขได้ด้วยปัญญา มีชีวิตอยู่เพื่ออะไร
เครียดแต่ไม่คลุ้มคลั่ง อย่าประมาทในชีวิต
เจ็บป่วยไม่หาย อย่าตกใจ มีทางออก ชีวิตนี้คือละคร
ธุรกิจล้ม มีหนี้สิน แก้ไขได้ ให้ยอมรับความเป็นจริง
การฆา่ ตัวตาย ไมใ่ ชท่ างออกที่ถูกตอ้ ง ฝึกคิดให้จิตเป็นอิสระ
ฆ่าตัวตาย ต้องตกนรก หยุดเพื่อรู้ความเป็นจริง
เงินไม่ใช่คำตอบสุดท้าย ติดความสุข จึงไม่รู้ความจริง
อย่าเปรียบเทียบเรากับผู้อื่น รู้จิต ฝึกจิต แก้ปัญหาชีวิตได้
เปิดใจกว้างยอมรับผู้อื่น ไม่เอาอะไร
ความโกรธ ริษยา ทำให้ใจเร่าร้อน ลองทำดูก่อน
รู้โลก ไม่รู้ธรรม ตกนรก มีความเห็น เป้าหมายให้ถูกต้อง
โลกคือฟองสบู่ สมาธิที่ถูกต้องไม่หลงทาง
ให้ยอมรับความเจ็บปวด อย่าทำสมาธิอย่างเดียว
ด้วยความกล้าหาญ จุดมุ่งหมายที่ถูกต้องในการทำบุญ
วางปัญหา หาทางแก้ไข ทำบุญหลากหลาย ได้บุญมากมาย
มีปัญญา เพื่อดับทุกข์ ทำบุญกับขอทานขึ้นสวรรค์
ฝึกจิตให้เกิดสมาธิ ฝึกคิดให้ถูกต้อง ทำบุญกับพระอรหันต์ตกนรก
ไม่มีเจ้าของ บทสวดมนต์ไหว้พระ
ให้ยอมรับ แต่ต้องแก้ไข วิธีสวด
ฝึกอยู่คนเดียว อยู่กับความสงบ บูชาพระรัตนตรัย/กราบพระรัตนตรัย
เข้าใจธรรมชาติ เข้าใจชีวิต ขอขมาพระรัตนตรัย
ทุกสิ่งเป็นมายาลวง ไม่ควรยึดติด นมัสการพระพุทธเจ้า / ไตรสรณคมน์
รู้เหตุแห่งทุกข์ จึงรู้วิธีดับทุกข์ สมาทานศีล ๕
การเดินจงกรม ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
การปฏิบัติธรรมทุกเวลา พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
อยูกั่บความรูสึ้กตัว ความทุกขจะไม่เ่ กิด ชัยปริตร