หนังสือธรรมะ

 • 087-0431466
  084-1541466
 • 19/1 หมู่ 2 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 41 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 • sale@pb-book.com
 • LINE ID : pbbook

หน้าหลัก > หนังสือธรรมะ > พระคาถามหา...

พระคาถามหามงคล

   
 • รหัส
  ขนาด
  กระดาษ
  หมึกพิมพ์
  จำนวนหน้า
  ความหนากระดาษ
  การเข้าเล่ม
 • 1151
  14.3 x 21.0 ซม.
  กรีนรีด
  สีดำ
  96 หน้า
  65 แกรม
  -
 • ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 17.00 บาท
  พิมพ์รายชื่อ    
  100 ขึ้นไป ราคา 20.00 บาท
  200 ขึ้นไป ราคา 19.00 บาท
  300 ขึ้นไป ราคา 18.00 บาท
  400 ขึ้นไป ราคา 18.00 บาท
  500 ขึ้นไป ราคา 18.00 บาท
  1,000 ขึ้นไป ราคา 17.00 บาท
  2,000 ขึ้นไป ราคา 16.00 บาท
  3,000 ขึ้นไป ราคา 16.00 บาท
  4,000 ขึ้นไป ราคา 16.00 บาท
  5,000 ขึ้นไป ราคา 15.00 บาท
  10,000 ขึ้นไป ราคา 14.00 บาท
คำไหว้พระ
คำไหว้เทพ
ชุมนุมเทวดา 
คำอธิษฐานอัญเชิญเทวดา และขอพรพระ 
วิธีสวด 
บูชาพระรัตนตรัย 
กราบพระรัตนตรัย 
ขอขมาพระรัตนตรัย ๑๐ นมัสการพระพุทธเจ้า 
ไตรสรณคมน์ ๑๐ สมาทานศีล ๕ 
ถวายพรพระ (อิติปิ โส) ๑๑ พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ) 
ชัยปริตร (มหากาฯ) ๑๕ อิติป โส เทาอายุบวกด้วย ๑ จบ 
แผเมตตาแกตนเอง ๑๖ อธิษฐานอโหสิกรรม 
แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ 
แผสวนกุศล 
บทกรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร 
กรวดนํ้าใหเจากรรมนายเวร 
พระคาถาชินบัญชร ๒๐ พิธีไหวพระและ สวดยอดพระกัณฑไตรปฎก 
พระคาถายอดพระกัณฑไตรปฎก ๒๓ คำกรวดนํ้าของยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก 
คาถากำแพงแก้วเจ็ดชั้น ๓๔ พระคาถาบูชาพระบรมสารีริกธาตุฯ 
คำบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร 
คาถาบูชาพระพุทธชินราช ๓๕ คาถาหลวงปู่ทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด 
พระคาถาหลวงพ่อโสธร ๓๖ พระคาถาหลวงพ่อบ้านแหลม 
พระคาถาของหลวงพ่อปาน ๓๗ พระคาถาหลวงพ่อสด วัดปากนํ้า 
พระคาถาหลวงปู่โอภาสี ๓๘ พระคาถาหลวงปู่ศุข (วัดมะขามเฒ่า) 
คาถาพระครูบาชุ่ม พุทธโก ๓๙ คำอาราธนาพระสีวลี 
คาถาบูชาพระสังกัจจายน์ ๓๙ พระคาถาบูชาเทพยดานพเคราะห์ 
พระคาถาอิติปิโส ๘ ทิศ ๔๑ พระคาถาข่ายเพ็ชรพระพุทธเจ้า 
พระคาถาพระเจ้า ๑๖ พระองค์ ๔๓ คาถามงกุฎพระเจ้า 
คาถาเสริมสร้างทางสวรรค์-นิพพาน ๔๓ พระคาถาบารมี ๓๐ ทัศ 
คาถาเสกนํ้าล้างหน้าประจำวัน ๔๔ คาถาขัดธชัคสูตร 
คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ ๔๕ คาถาทำนํ้ามนต์ขายของดี 
คาถาพญายม ๔๖ คาถาผูกใจ 
คาถาเงินล้าน ๔๗ คาถาบูชาเงิน 
คาถามหาลาภ ๔๘ คาถามหาพิทักษ์ 
คาถามหาอำนาจ (หลวงพ่อปาน) 
คาถาอิทธิฤทธิ์ (หลวงพ่อปาน) ๔๙ คาถาเมตตามหานิยม 
พระคาถาเรียกความจำ 
คาถาค้าขายดี (ของเก่า) ๕๑ พระคาถาพญาไก่เถื่อน 
คาถาป้องกันถูกคุณ ๕๒ คาถาป้องกันภัย 
คาถาใช้ภาวนาก่อนขับรถ ๕๓ คาถาอาราธนาพระเครื่อง 
คาถาท่านพ่อลี ๕๓ คาถาบูชาพระพรหม 
คาถาท้าวเวสสุวัณ ๕๔ คาถาขอบารมีเจ้าแม่กวนอิม 
คาถาบูชาเสด็จพ่อ ร.๕ ๕๕ พระคาถาหัวใจพระพุทธเจ้าหลวง 
คาถาบูชากรมหลวงชุมพร ๕๗ คาถาบูชาพระเจ้าตากสิน 
คาถาบูชาพระแม่อุมา 
คาถาบูชาพระพิฆเนศวร ๕๘ คาถาบูชาพระปู่ฤาษี 
คำชี้แจงสวด 
บทสวดบูชาเจ้าแม่กวนอิม 
อานิสงส์ของการสวดมนต์ 
ทำวัตรเช้า
๑. คำบูชาพระรัตนตรัย 
๒. คำกราบพระรัตนตรัย 
๓. ปุพพะภาคะนะมะการ 
๔. พุทธาภิถุติ 
๕. ธัมมาภิถุติ 
๖. สังฆาภิถุติ 
๗. ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา 
๘. สังเวคะปริกิตตะนะปาฐะ 
๙. ปัตติทานคาถา กรวดนํ้าตอนเช้า 
ทำวัตรเย็น
๑. คำบูชาพระรัตนตรัย
๒. คำกราบพระรัตนตรัย 
๓. ปุพพะภาคะนะมะการ 
๔. พุทธานุสสติ 
๕. พุทธาภิคีติ 
๖. ธัมมานุสสติ 
๗. ธัมมาภิคิติ 
๘. สังฆานุสสติ
๙. สังฆาภิคีติ
๑๐. อุททิสสะนาธิฏฐานคาถา กรวดนํ้าตอนเย็น